Nếu đôi bạn mong muốn làm mới album ảnh cưới của mình thì có thể chọn một vườn hoa tuyệt đẹp nào đó nhé. Thoải thích sáng tạo những kiểu ảnh mới để có thể tạo nên những tấm hình cưới đẹp nhất, lung linh nhất.

bg07-122435-1368123483_500x0.jpg

b42-788885-1368123484_500x0.jpg

b52-211196-1368123484_500x0.jpg

b61-341933-1368123484_500x0.jpg

b71-419351-1368123484_500x0.jpg

b81-475550-1368123484_500x0.jpg

b91-299895-1368123484_500x0.jpg

b101-145533-1368123484_500x0.jpg

b110-563494-1368123484_500x0.jpg

b112-272223-1368123485_500x0.jpg